RO
A projektről
Helyzetfelmérés
2008. novembere és decembere folyamán sikeresen véget ért az Ifjúsági Civil Szféra Építése projektünk első stádiuma, a helyzetfelmérés. A hatfős csapat, TORÓ Tibor (programfelelős), DUKÁSZ Magor (PF helyettes), ERDEI Ildikó, Corina ILIN, Ana PASCALAU, KATONA Mihály (szakértők), bejárta a vidéket, és meglátogatta a programban résztvevő iskolákat, elemezte a diáktanácsok állapotát.

A látogatások felépítése hasonló volt. Minden iskolához 2-3 tagú csapat utazott, hol személygépkocsival, hol vonaton. A programban résztvevő 9 iskola a következő településekről valók: Temesvár, Arad, Nagyszalonta, Székelyhíd, Lugos, Déva, Vajdahunyad. A programok általában délben kezdődtek és ismerkedéssel, spontán beszélgetésekkel kezdődtek.

Annak érdekében, hogy a felmérés a minél teljesebb legyen, az Alapítvány önkéntes munkatársai a diákokkal, a tanárokkal és az igazgatóság egyik tagjával találkoztak, annak érdekében, hogy több szemszögből is elemezzék a diáktanács működését. A találkozókon gyűjtött adatok feldolgozására később került sor.

Az adatgyűjtés témái: a diákvezetők illetve a diáktanács megítélése a z intézményben, kapcsolattartás a diákokkal, tanárokkal, vezetőséggel, milyen elvárásokkal fordulnak a vezetőséghez, milyen az ideális diákvezető, diákszervezetet, hogyan történik a diáktanács megalakulása, megújulása, mi a vezető tanár szerepe, melyek a sikeres tevékenységek, melyek a jelentősebb problémák.

A adatgyűjtés módszerei:

• Az igazgatóság egyik tagjával végzett strukturált interjú
• A diákok számára szervezett műhelyen általában 12-20 diák vett részt. A bevezető hangulatteremtő, ismerkedő játékokat csoportmunkát igénylő problémafeltáró technika követte, melynek tapasztalatait a találkozó második részében megbeszélte a csoport.
• A tanárok véleményéről vagy műhely során vagy kérdőíves módszerrel tájékozódtunk (annak függvényében, hogy az iskolai órák lehetővé tették-e a konkrét találkozót vagy nem) A szakmai műhelyben strukturált gyakorlatok révén igyekeztünk felszínre hozni a véleményeket.
• A találkozókat a helyi vezető tanárral való beszélgetés és munkaebéd zárta, ez alkalmat adott a felmerülő kérdések tisztázására, az adatok kiegészítésére és a program további lépéseinek megbeszélésére.

Bár minden iskola sajátos szervezeti kultúrával rendelkezik, a felmerült egyedi problémák mellett általánosnak tekinthető a diákok passzivitása, a diákokkal való kapcsolattartás nehézségei valamint a diáktanács iskolán belüli helyzetének bizonytalansága.

Projektünk következő lépése a gyűjtött adatok feldolgozása, a diáktanácsok egyedi problémáinak körvonalazása, és azok alapján a műhelytáborok programjának megtervezése.