HU
Despre proiect
Descriere
Construirea societăţii civile a tinerilor

În România rolul Consiliilor Elevilor în majoritatea şcolilor nu este unul bine conturat. Regulamentele oferă un cadru relativ larg, dar lipsesc metodele, experienţa şi de multe ori cultura democratică necesară specificării acestui cadru. Din aceste cauze, consiliile elevilor întâmpină anumite probleme, care cer implicarea unor experţi.

Liceele asociate din programul Prin Consiliul Elevilor o viaţă şcolară calitativă – cetăţeni responsabil implementat de Fundaţia Integratio au răspuns pozitiv la apelul nostru de a continua colaborarea în rezolvarea problemelor susmenţionate.

Noul program a pornit din octombrie 2008 şi ţine până în iunie 2009 având următoarele evenimente:

• O echipă de experţi a Fundaţiei va vizita şcolile partenere, pentru a analiza problemele specifice fiecărui consiliu al elevilor. Prin derularea unor întâlniri cu elevii – membrii activi al consiliului elevilor –, profesorii şi direcţiunea şcolii se vor identifica aspectele pozitive şi negative, problemele concrete ale consiliilor elevilor.

• Organizarea unor workshop-uri, unde un grup de 4 elevi şi profesorul coordonator din fiecare şcoală va participa la un program de formare specific, elaborat pe baza problemelor identificate în etapa anterioară. La aceste întâlniri echipele vor dezvolta o strategie de dezvoltare axată pe rezolvarea problemelor. Strategiile vor fi completate de planuri de activităţi concrete.

• Următoarea etapă este punerea în aplicare a planurilor de activităţi. Echipa Fundaţiei noastre va monitoriza această activitate şi va oferi consultanţă on-line prin pagina web a programului.

• Ultima etapă constă în evaluarea finală a programului şi publicarea rezultatelor pe pagina web. Vor fi publicate atât rezultatele concrete, cât şi metodologia proiectul. Acest aspect este important, pentru că în acest fel proiectul poate fi repetat de alte şcoli

Credem, că prin participarea în proiect, membrii consiliilor elevilor vor dobândi competenţe utile, care pot fi valorificate nu numai în societatea civilă dar şi în cariera profesională. Totodată proiectul dezvoltă competenţe nu numai pe plan individual, dar şi pe plan comunitar oferind posibilitatea consiliilor să-şi eficientizeze activitatea.

Programul este finanţat de Uniunea Europeană, prin programul Tineret în Acţiune.