HU
Metodologie
Ghiduri


        Tema: Rolul Consiliul Elevilor


1. Istoricul Consiliului Elevilor în cadrul instituţiei (Când s-a format, evenimente specifice din anii trecuţi etc.)

2. Care este modalitatea prin care se constituie Consiliul Elevilor (Se aleg, se desemnează – de către cine? Ce rol au diriginţii în acest proces?)

3. Rolul actual al Consiliul Elevilor în şcoală

4. În ce măsură răspunde Consiliul Elevilor nevoilor şi dorinţelor şcolii?

5. Cum apreciaţi colaborarea între Consiliul Elevilor şi Consiliul Profesoral?

6. Cum apreciaţi comunicarea dintre Consiliul Elevilor şi elevii şcolii?

7. Care sunt aşteptările conducerii şcolii legate de Consiliul Elevilor?

8. Care sunt calităţile pe care trebuie să le aibă un reprezentant al Consiliului Elevilor

9. Un exemplu de eveniment pozitiv în care Consiliul Elevilor s-a remarcat în şcoală/comunitate

10. Dacă ar fi să definiţi prin cinci cuvinte Consiliul Elevilor care ar fi acestea?