HU
Despre proiect
Diagnoza consiliilor elevilor
Diagnoza consiliilor elevilor

În perioada noiembrie – decembrie 2008 membrii echipei Fundaţiei Integratio au vizitat şcolile participante pentru a evalua situaţia fiecărui consiliu al elevilor în parte. Echipa compusă din Tibor TORÓ (manager de proiect), Magor DUKÁSZ (asistent manager), Ildikó ERDEI, Corina ILIN, Ana PAŞCALĂU şi Mihály KATONA (experţi), au vizitat cele 9 şcoli participante din localităţile: Timişoara, Lugoj, Deva, Hunedoara, Arad, Salonta, Săcueni.

Vizitele s-au derulat după acelaşi program, fiind derulate de echipe formate din 3 colaboratori ai Fundaţiei. Întâlnirile au început în jurul orei 12 sau 13. Partenerii noştri ne-au întâmpinat cu căldură, fiecare întâlnire începând cu discuţii spontane, cunoaşterea gazdelor.

Pentru a avea o viziune cât mai clară, programul a fost conceput în aşa fel să putem colecta date relevante pentru obiectivele proiectului de la trei nivele: elevi, profesori, direcţiune.

Temele centrale au fost: rolul consiliului elevilor în şcoală, aşteptările conducerii, relaţiile cu elevii, corpul profesoral, modalitatea de alegere a membrilor, formarea consiliului elevilor, elevul ideal din consiliu, activităţile de succes, dificultăţi, probleme identificate.

Metode utilizate:

o Interviu structurat cu un membru al direcţiunii şcolii
o Workshop cu membrii activi al consiliului (12 20 de persoane): la începutul întâlnirilor s-a pus accent pe crearea unui climat favorabil comunicării, fiind utilizate unele jocuri de cunoaştere şi de destindere. Diagnoza s-a bazat pe o tehnică de identificarea a problemelor bazată pe lucrul în microgrupuri. În ultima parte a întâlnirii s-au discutat problemele identificate. Durata întâlnirilor a fost în jur de două ore.
o Workshopul pentru profesori a fost conceput pe baza unor exerciţii structurate care au facilitat o dezbatere despre problemele puse în discuţie. În situaţia în care programul şcolar nu a permis organizarea întâlnirii cu profesorii, părerile profesorilor au fost cunoscute prin completarea unui chestionar.

Programul vizitelor s-a încheiat cu o discuţie cu profesorul coordonator din fiecare şcoală cu ocazia căreia s-au completat datele, s-au clarificat unele întrebări apărute pe parcursul întâlnirilor şi s-au discutat aspectele legate de planificarea următoarelor etape din cadrul proiectului.

Prelucrarea primară a datelor evidenţiază faptul că deşi cultura organizaţională a şcolilor este diferită, problemele generale cu care se confruntă consiliile elevilor sunt aceleaşi: pasivitatea elevilor, dificultăţile de comunicare dintre consiliu şi ceilalţi elevi, ambiguitatea rolului consiliului în şcoală.

Următoarea etapă constă în prelucrarea materialelor şi finalizarea programului workshop-urilor, care vor fi organizate în luna februarie 2009.