RO
A projektről
Leírás
Romániában a diáktanácsok szerepe gyakran tisztázatlan az iskolákban, a diákok nem rendelkeznek elegendő tapasztalattal és a tanári kar számára is új jelenség a diákvezetők megjelenése, a diáktanáccsal való viszony kialakítása. Ezért a diáktanácsok különböző jellegű akadályokba ütközhetnek megalakulásuk és munkájuk során, melyeket orvosolni csakis hosszú távú szakmai segítséggel lehet.

A Hatékony diáktanács - minőségi diákélet – felelős állampolgárok projektünkből merített tapasztalatok és a résztvevő iskolák visszajelzései alapján indítottuk új projektünket.

A 2008. októberétől 2009. júniusáig tartó projektnek 4 fontos mozzanata van:

• Partner iskoláink meglátogatása, ahol egy szakértői csapat helyzetfelmérést készít a diákokkal, tanárokkal és az iskola vezetőségével folytatott találkozók során, ezáltal azonosítva az adott diáktanács erősségeit, gyengeségeit és legfontosabban a konkrét problémáit.
• Két műhelytábor megszervezése, amely keretén belül a küldöttek (diáktanácsonként 5 személy) egy diák-vezetőképzőn vesznek részt, ahol csapatépítési illetve programszervezési készségeiket fejleszthetik, majd ezt követően az azonosított egyedi problémák megoldására stratégiákat dolgoznak ki a szakértőink segítségével. A stratégiák alapján kidolgozásra kerülnek a konkrét cselekvési tervek is.
• A cselekvési tervek gyakorlatba ültetése - az Alapítvány szakértői által nyújtott konzultációs támogatással. A fő kommunikációs csatornát egy erre a célra elkészülő honlap képezi.
• Értékelő találkozók szervezése, a hasznosult gyakorlati tapasztalatok és módszerek közzététele a projekt-honlapon annak érdekében, hogy más diáktanácsok működésének javítására is használhassák az arra vállalkozók.

Meggyőződésünk, hogy projektünknek köszönhetően a résztvevő diákok olyan ismeretekre tesznek szert, melyek hasznosak nem csak a civil szférában, hanem szakmai érvényesülésük során is. Az eseménysorozatunk nem csak a személyes síkon nyújt segítséget a diákoknak, hanem olyan tudással és képességekkel vértezi fel a diáktanácsokat, melyek pozitív hatásai az egész iskolai közösség életében jelentkezni fognak.

Projektünket az Európai Unió Fiatalok Lendületben programja támogatja.